ZUS oferuje miesięczną wypłatę w wysokości 553 zł niezależnie od wieku. Kto jest uprawniony do składania wniosków?

Popularny dodatek finansowy uległ zwiększeniu z 481,97 zł do 553,30 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Fot. Kraków w Pigułce

Po ostatniej aktualizacji, dodatek przeznaczony dla sieroty zupełnej osiągnął miesięczną wartość 553,30 zł. Aplikować o niego mogą osoby w każdym wieku, nawet jeśli matka nie żyje, a tożsamość ojca nie jest znana.

Wnioskować można w dowolnym momencie, osobiście lub przez upoważnioną osobę, w każdej instytucji rodzinnej. Wymagane dokumenty obejmują:

  • Formularz wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej,
  • Dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców,
  • Dokument potwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak informacji o ojcu.

Jeśli pobierasz rentę rodzinną, a Twoi rodzice nie żyją, możesz otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej.

Możesz również otrzymać ten dodatek, jeśli pobierasz rentę rodzinną po zmarłej matce, a Twój ojciec jest nieznany.

Jaka jest wysokość dodatku

Wysokość dodatku jest stała, jednak podwyższana co roku (podlega waloryzacji razem z rentą rodzinną).

Ważne! Dodatek wypłacamy każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile sierot zupełnych jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

Podstawa prawna

Art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504.)

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]