Rewolucja społeczna: Wprowadzenie 1300 złotych miesięcznie dla wszystkich! [7.06.2023]

Decyzja została podjęta, która przyniesie znaczące zmiany w społecznej polityce naszego kraju. Wybrano opcję wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego w ramach pilotażu, zapewniając każdemu obywatelowi kwotę 1300 zł miesięcznie. Ten krok ma na celu zapewnić byt obywatelom i wyeliminować ubóstwo. Według informacji serwisu edziecko.pl, w fazie testowej programu wezmą udział mieszkańcy dziewięciu gmin z północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, które są częścią Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Fot. Shutterstock

Bezwarunkowy dochód podstawowy – czym jest?

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to model socjalno-polityczny publicznych finansów, który zakłada, że każdy obywatel, niezależnie od jego sytuacji materialnej, otrzymuje od państwa jednakową, ustaloną prawnie kwotę pieniędzy, bez potrzeby jakiejkolwiek reciprocji (przeniesienie płatności). Te środki, bez innych form zarobku czy pomocy społecznej, zapewniłyby możliwość utrzymania na minimalnym poziomie. Idea ta ma na celu zagwarantować każdemu członkowi społeczeństwa finansowy udział w całkowitym dochodzie tego społeczeństwa, bez konieczności sprawdzania jego potrzeb. Bezwarunkowy dochód jest wskazywany jako rozwiązanie problemów wynikających z robotyzacji (większość produkcji może być wykonywana przez maszyny).

Zgodnie z informacjami medialnymi, założenia programu są takie, że każdy mieszkaniec naszego kraju, niezależnie od tego, czy pracuje, czy jest bezrobotny, otrzyma regularne świadczenie w wysokości 1300 złotych co miesiąc, co pozwoli mu na zaspokajanie podstawowych potrzeb.

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to koncepcja społecznej polityki, która zakłada regularne wypłacanie każdemu obywatelowi lub mieszkańcowi kraju określonej sumy pieniędzy, niezależnie od jego sytuacji ekonomicznej, zatrudnienia czy statusu społecznego. Jest to forma świadczenia socjalnego, które jest udzielane bez żadnych warunków, takich jak wymóg posiadania pracy, dochodów czy udziału w szkoleniach.

Główna idea bezwarunkowego dochodu podstawowego polega na zapewnieniu każdemu członkowi społeczeństwa minimalnej, wystarczającej do życia sumy pieniędzy, która umożliwiłaby pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak żywność, mieszkanie, opieka zdrowotna i edukacja. BDP ma na celu zapewnienie godziwego standardu życia dla wszystkich, eliminując bariery ubóstwa i niedostatku.

Zwolennicy BDP twierdzą, że wprowadzenie tego rodzaju świadczenia może przynieść wiele korzyści społeczeństwu. Może to zmniejszyć nierówności społeczne, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa finansowego, zwiększyć mobilność społeczną, promować przedsiębiorczość i innowacje oraz uprościć systemy pomocy społecznej, redukując koszty administracyjne.

Istnieje wiele wariantów bezwarunkowego dochodu podstawowego, które różnią się kwotą wypłacaną jednostce oraz sposobem finansowania programu. W praktyce BDP jest stosowane w różnych formach w niektórych krajach i eksperymentalnie testowane w innych, ale nie jest jeszcze szeroko stosowane na skalę globalną.

Chociaż nie podjęto jeszcze decyzji o czasie wprowadzenia tego rozwiązania, planuje się wprowadzenie tego świadczenia w części województwa warmińsko-mazurskiego. Wszystkie niezbędne przygotowania zostały już zrealizowane, a obecnie oczekuje się na środki finansowe potrzebne do uruchomienia programu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]