Świadczenie dla zatrudnionych. Gwarancja stałego wpływu pieniędzy na Twoje konto 7.06.2023

Podjęto decyzję, która będzie miała znaczący wpływ na politykę społeczną naszego kraju. Zdecydowano się przeprowadzić pilotażowy program wprowadzający bezwarunkowy dochód podstawowy, który zagwarantuje każdemu obywatelowi miesięczne świadczenie w wysokości 1300 złotych. Głównym celem tego eksperymentalnego programu jest zapewnienie obywatelom odpowiednich środków do utrzymania oraz eliminacja ubóstwa. Według informacji serwisu edziecko.pl, w fazie testowej tego nowego programu wezmą udział wszyscy mieszkańcy dziewięciu gmin z północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, które są jednocześnie członkami Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy?

Założenia programu, o których można przeczytać w mediach, zakładają, że każdy mieszkaniec naszego kraju, bez względu na zatrudnienie czy bezrobocie, otrzymywałby regularne świadczenie w wysokości 1300 złotych miesięcznie, co umożliwiłoby zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to idea polityki społecznej polegająca na regularnym wypłacaniu każdemu obywatelowi lub mieszkańcowi kraju określonej sumy pieniędzy, niezależnie od jego sytuacji ekonomicznej, zatrudnienia czy statusu społecznego. Jest to forma świadczenia socjalnego udzielanego bez żadnych warunków, takich jak konieczność pracy, dochodu czy udziału w szkoleniach.

Głównym celem bezwarunkowego dochodu podstawowego jest zapewnienie każdemu członkowi społeczeństwa minimalnej kwoty pieniędzy wystarczającej do przetrwania,

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to koncepcja polityki społecznej, która zakłada regularne wypłacanie każdemu obywatelowi lub mieszkańcowi kraju określonej kwoty pieniędzy, niezależnie od jego sytuacji ekonomicznej, zatrudnienia czy statusu społecznego. Jest to forma świadczenia socjalnego udzielanego bez żadnych warunków, takich jak wymóg pracy, dochodów czy udziału w szkoleniach.

Podstawową idea bezwarunkowego dochodu podstawowego polega na zapewnieniu każdemu członkowi społeczeństwa minimalnej, wystarczającej do życia sumy pieniędzy, która umożliwiłaby pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak żywność, mieszkanie, opieka zdrowotna i edukacja. Celem BDP jest zapewnienie godziwego standardu życia dla wszystkich, eliminując bariery ubóstwa i niedostatku.

Istnieje wiele wariantów bezwarunkowego dochodu podstawowego, różniących się wysokością świadczenia oraz sposobem finansowania programu. Obecnie BDP jest stosowane w różnych formach w niektórych krajach i poddawane eksperymentalnym badaniom w innych, ale nie zostało jeszcze powszechnie wdrożone na skalę globalną.

Obecnie nie podjęto jeszcze decyzji co do momentu wprowadzenia takiego rozwiązania. Jednakże, wkrótce województwo warmińsko-mazurskie planuje wprowadzić to świadczenie w części regionu. Wszystkie niezbędne przygotowania zostały już zrealizowane i obecnie oczekuje się na pozyskanie środków finansowych potrzebnych do uruchomienia programu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]