5 tys. co miesiąc trafi na Wasze konta. Jest warunek

W Polsce, obecnie 2600 osób otrzymuje co miesiąc dodatkowe 5540,25 zł, a prognozy wskazują, że w roku 2060 liczba ta wzrośnie do 66 tysięcy. Aby być uprawnionym do tych środków, istnieje jedno kryterium, które nie zależy od naszej woli.

Fot. Kraków w Pigułce

Osoby, które osiągnęły wiek 100 lat, mają możliwość uzyskania świadczenia honorowego. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie tego wieku, niezależnie od tego, czy osoba pracowała czy nie. Aby to otrzymać, tacy seniorzy muszą jednak złożyć wniosek z potwierdzeniem daty urodzenia. W przypadku seniorów pobierających emeryturę żadne dodatkowe dokumenty nie są wymagane.

W miarę jak przeciętne wynagrodzenie rośnie, także wartość tego świadczenia ulega zwiększeniu. Seniorzy, którzy będą obchodzić swoje setne urodziny w okresie od marca 2023 do lutego 2024, mogą spodziewać się dodatkowych 5540,25 zł brutto każdego miesiąca. Jest to kwota wyższa o 596,46 zł w porównaniu z tym, co otrzymywali stulatkowie w poprzednim roku.

Początki świadczenia honorowego sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to wprowadzono je rozporządzeniem Ministra Pracy i wówczas przyznawano je zaledwie 500 osobom. Od 2006 roku świadczenie to jest uregulowane ustawowo i jest pod nadzorem różnych instytucji, takich jak ZUS, KRUS, MSWiA i MON.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]