Bankomaty wyglądają jak zwykle, ale uważaj! Twoja gotówka może zniknąć!

Cash trapping (czasami nazywane również cash skimming) to forma nadużycia finansowego, która polega na wyłudzeniu gotówki z automatów do banknotów. W przeciwieństwie do tradycyjnego skimmingu kart płatniczych, w którym dane z karty są kopiowane, cash trapping odnosi się do fizycznego przechwycenia gotówki, która jest wprowadzana do bankomatu.

Fot. Kraków w Pigułce

Istnieje kilka różnych metod stosowanych przy cash trappingu. Jedną z najpopularniejszych jest zastosowanie urządzenia, które blokuje wyjście gotówki z bankomatu po jej wprowadzeniu. Urządzenie to może być umieszczone wewnątrz otworu, w którym normalnie wychodzi gotówka, i może być trudne do zauważenia przez użytkowników.

Kiedy użytkownik włoży swoją kartę i wybierze kwotę do wypłaty, bankomat wyda informację o wypłacie gotówki, ale fizycznie pieniądze zostaną zatrzymane przez urządzenie ukryte wewnątrz bankomatu. Osoba odpowiedzialna za cash trapping może później odebrać zablokowaną gotówkę z bankomatu.

Inną metodą jest stosowanie kleju lub lepiku, który jest umieszczany w otworze wylotowym bankomatu. Gdy osoba wprowadza swoją kartę i wybiera wypłatę gotówki, bankomat zarejestruje transakcję, ale pieniądze utkną w urządzeniu z lepikiem. Osoba odpowiedzialna za cash trapping może potem odzyskać utknąłe banknoty.

Cash trapping jest przestępstwem, które narusza bezpieczeństwo bankomatów i może prowadzić do znacznych strat finansowych.

Banki i dostawcy bankomatów podejmują różne środki, aby zapobiegać temu rodzajowi oszustw, takie jak regularne kontrole, ulepszanie zabezpieczeń bankomatów i monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym. Jednak nadal istnieje ryzyko, dlatego ważne jest, aby użytkownicy bankomatów byli świadomi tego zagrożenia i zwracali uwagę na nieprawidłowości lub podejrzane urządzenia, które mogą być używane w celu cash trappingu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]