Nowy raport NBP: Czy gotówka odchodzi do lamusa?

Polacy dużo i chętnie używają kart płatniczych. Według danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski na koniec 2022 r. na krajowym rynku znajdowało się 44,5 mln kart płatniczych, tj. o 468 tys. więcej (wzrost o 1,1%) w porównaniu z końcem września 2022 r.

Fot. Shutterstock

Jakich kart używają Polacy?

Według danych NBP:

„Podstawową kategorią kart w Polsce pozostawały karty debetowe (83,6%). Ich liczba na koniec 2022 r. wyniosła 37,2 mln i w ciągu
kwartału zwiększyła się o 2,4 tys.

Drugą najliczniejszą kategorią w Polsce są karty kredytowe (11,6%), których liczba wyniosła 5,2 mln. Liczba kart kredytowych zwiększyła się w IV kwartale 2022 r. o 175 tys. (tj. 3,5%).
Cechą charakterystyczną polskiego rynku jest dominujący udział zbliżeniowych kart płatniczych. Na koniec 2022 r. było 41,6 mln takich kart. W IV kwartale 2022 r. liczba kart zbliżeniowych zmniejszyła się o 159 tys., a ich udział w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 93,5%”.

Płacimy coraz więcej:

W IV kwartale 2022 r. karta płatnicza posłużyła klientom średnio 53 razy do realizacji transakcji zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych (w kwartale poprzedzającym 55). Natomiast wartość pojedynczej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wynosiła średnio 123 zł (w kwartale poprzedzającym 118 zł), co oznacza wzrost o 3,9%.

Mniej transakcji, a wyższa wartość:

Według danych od wydawców kart płatniczych, w IV kwartale 2022 r. przeprowadzono 2,3 mld transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 288 mld zł. W porównaniu z III kwartałem 2022 r. spadła liczba tych transakcji (o 3,7%), natomiast nieznacznie wzrosła ich wartość (o 0,1%)

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]