Wielka inspekcja UOKiK! Masowe kontrole jakości paliwa w Polsce! Mapa [8.06.2023]

Głównym celem systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest nadzorowanie statystycznej jakości paliw wprowadzanych do obrotu na terenie Polski oraz sporządzanie raportów dla Komisji Europejskiej. System ten ma również na celu eliminowanie i zapobieganie transportowi, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu i gromadzeniu paliw, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa.

Na poniższej mapie zaznaczone zostały kontrole w zakresie paliw ciekłych (benzyny i ON), biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG) w okresie od 9.01.2023 – 30.04.2023 r.

Odpowiedzialnym za zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, natomiast kontrole jakości paliw przeprowadza Inspekcja Handlowa.

W celu skoncentrowania działań kontrolnych związanych z przygotowywaniem raportów dla Komisji Europejskiej, wprowadzono oznaczenie „europejska część systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw”, które dotyczy wylosowanych stacji paliwowych i zakładów. W ramach tej europejskiej części kontroli obejmowane są benzyny (bezołowiowe RON 95 i RON 98), olej napędowy oraz biopaliwa ciekłe, takie jak olej napędowy z zawartością 20% estrów (B20) i ester metylowy kwasów tłuszczowych stanowiący samoistne paliwo (B100), dostępne na stacjach paliwowych i zakładach.

Natomiast w ramach „pozostałych kontroli”, mających na celu wyeliminowanie paliw niespełniających wymagań jakościowych z rynku, kontrola obejmuje cały łańcuch dystrybucji paliw, począwszy od producentów, magazynów, firm transportowych, baz paliwowych i hurtowni, aż po stacje paliwowe. Podmioty podlegające kontroli są wybierane zarówno losowo, jak i na podstawie informacji dotyczących paliw o niskiej jakości lub okoliczności wskazujących na możliwość obecności paliw niskiej jakości.

W ramach tzw. pozostałych kontroli badaniom podlegają następujące gatunki paliw:

 • benzyny (bezołowiowe RON 95 i RON 98),
 • olej napędowy,
 • biopaliwa ciekłe (B20 i B100),
 • gaz skroplony (LPG),
 • sprężony gaz ziemny (CNG),
 • lekki olej opałowy.

Kontrolowani są następujący przedsiębiorcy:

 • producenci paliw,
 • przedsiębiorcy magazynujący paliwa,
 • hurtownie paliw,
 • stacje paliwowe i zakładowe (w zakresie wszystkich dostępnych gatunków paliw, określonych w przepisach prawa),
 • właściciele i użytkownicy wybranych flot pojazdów,
 • rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek,
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw (wyłącznie na wniosek Policji lub w toku czynności wykonywanych przez Policję),
 • przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu lekki olej opałowy.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]