Nawet 1300 złotych! Wchodzi nowe świadczenie. Kto dostanie te pieniądze? [9.06.2023]

Świadczenie wspierające, które niedługo może trafić do osób potrzebujących, zostało pozytywnie zaopiniowane przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ustawy opracowany przez rząd określa wysokość tego świadczenia oraz grupę osób, które będą kwalifikować się do jego otrzymania.

Fot. Kraków w Pigułce

Zgodnie z ostatnimi informacjami, ustalono, że świadczenie wspierające będzie wynosić nawet 1300 złotych miesięcznie. Jest to kwota określona w projekcie ustawy, ale należy pamiętać, że może ulec zmianie w trakcie procedowania i przyjęcia ostatecznej wersji ustawy.

Co do grupy osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, projekt ustawy zakłada, że będą to osoby niepełnosprawne, wymagające wsparcia społecznego. Szczegółowe kryteria kwalifikacji będą ustalone w ramach przepisów wykonawczych do ustawy.

Na jaką kwotę świadczenia wspierającego można liczyć?

Przyznana kwota będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, a jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od połowy wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości dwukrotności renty socjalnej.

Na podstawie wniosku składanego przez osoby niepełnosprawne, wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności będą podejmować decyzje dotyczące ustalenia poziomu potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów albo, w przypadku dzieci do lat 3, co najmniej 1 punktu.

Ustawa przewiduje, że poszczególne grupy osób niepełnosprawnych – w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności, od 2024 r., świadczenie będzie wypłacane dla osób niepełnosprawnych, które uzyskają najwięcej punktów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]