Rewolucja w kontrolach podatkowych: czy urzędy skarbowe będą wiedziały o każdym Twoim ruchu?

Wkrótce Urzędy Skarbowe uzyskają zdolność do dokładnej weryfikacji każdego przedsiębiorcy i firmy bez konieczności fizycznego przeprowadzenia kontroli.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

W chwili obecnej, kontrole skarbowe są realizowane na zasadzie wyboru, a kontrolerzy mają możliwość dostępu do kont bankowych podatników. Od połowy następnego roku prawie nikt nie będzie w stanie uniknąć kontroli.

1 lipca 2024 roku nastąpi wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jest to system informatyczny o zasięgu ogólnokrajowym, mający na celu umożliwienie wystawiania, archiwizowania oraz przesyłania elektronicznych faktur.

Jasno wynika, że rząd wprowadza KSeF w celu usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego. Jak wskazano na stronie dedykowanej temu projektowi, wprowadzenie KSeF pozwoli organom podatkowym na bardziej efektywną analizę i weryfikację danych, co powinno stanowić przeciwwagę dla działań niezgodnych z prawem i nadużyć.

Należy jednak zwrócić uwagę, że KSeF wymaga implementacji specjalistycznego oprogramowania, a jakiekolwiek pomyłki na fakturach mogą skutkować nałożeniem sankcji finansowych przez urząd skarbowy. Ponadto, wystawienie faktury poza systemem KSeF może skutkować surowymi karami, które, jak podaje money.pl, mogą wynieść 100 proc. wartości podatku od faktury lub 18,7 proc. wartości całej faktury.

Specjaliści przewidują, że wprowadzenie KSeF może prowadzić do sytuacji, w których przedsiębiorcy będą musieli płacić kary, na przykład z powodu błędów technicznych uniemożliwiających prawidłowe wystawienie faktury. Volvo Polska i Amerykańska Izba Handlowa cytowane przez money.pl, wyraziły również obawy, dotyczące potencjalnego przeciążenia systemu i przedsiębiorców, a także kar niewspółmiernych do przewinienia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]