Specjalny dodatek. Ponad 250 złotych miesięcznie! Kto może wziąć te pieniądze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna dodatek za tajne nauczanie jeśli jesteś nauczycielem i spełniasz przynajmniej jeden z następujących warunków: w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadziłeś tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczałeś w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Fot. Kraków w Pigułce

Jaka jest wysokość dodatku i kiedy jest podwyższany?

Kwota dodatku za tajne nauczanie ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent – od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

W 2023 roku dodatek wynosi 256,44 zł.

Co kiedy przysługuje Ci więcej niż jeden dodatek

Jeżeli jesteś uprawniony do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, to przysługuje Ci tylko jeden z tych dodatków – wyższy lub wybrany. Ty wybierasz który.

Dokumenty możesz złoży w każdym czasie, najlepiej bezzwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków, prawo do dodatku zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.)

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]