Uważaj na niezadowolonych sąsiadów! Zgłoszenie od nich może cię kosztować!

Nie wszyscy mają świadomość, że gdy ktoś pali na balkonie, może to być uznane za naruszenie prawa, jeśli sąsiedzi zgłaszają, że dym lub odór jest uciążliwy lub powoduje hałas. To obejmuje także palenie innych substancji.

Fot. Kraków w Pigułce

W sytuacji, gdy mieszkaniec budynku pali papierosa na balkonie i wyrzuca niedopałek przez balustradę, odpowiednie jest odwołanie się do art. 75. § 1 Kodeksu Wykroczeń, który mówi:

„Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

W Polsce, generalnie, palenie na balkonie samo w sobie nie jest karane, jednak nie powinno to być dokuczliwe dla sąsiadów.

Regulacje dotyczące tego zagadnienia można znaleźć w artykule 144 Kodeksu Cywilnego:

„Zakazanie immisji. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]