W tym roku kolejna podwyżka! Kwoty wzrosną po raz drugi!

Za chwilę czeka nas kolejna podwyżka w roku 2023 roku dwukrotnie wzrosną kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Przyczyną tego wzrostu jest wzrost płacy minimalnej. Na podstawie rozporządzenia przyjętego przez Radę Ministrów 13 września 2022., minimalne wynagrodzenie zwiększyło się dwukrotnie. Od 1 stycznia 2023 r., osiągnęło poziom 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. 3600 zł.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Podwyżka płacy minimalnej wpłynęła na zwiększenie kar grzywien związanych z wykroczeniami skarbowymi oraz popełnianiem przestępstw skarbowych. W konsekwencji, minimalna i maksymalna kwota grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe również wzrosła.

Zgodnie z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19), wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks, za który grozi grzywna o określonej kwocie, jeżeli wartość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu.

  • W 2022 kwota na wynosiła 5 x 3010 zł = 15 050 zł
  • Od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r wynosi. 5 x 3490 zł – 17 450zł
  • Od 1 lipca 2023 r. będzie wynosić 5 x 3600 zł – 18 000 zł.

Inną sprawą są przestępstwa skarbowe, za które grożą nie tylko większe kary finansowe, ale również kary pozbawienia wolności. Przestępstwo skarbowe to rodzaj przestępstwa popełnianego w dziedzinie finansów publicznych, które narusza interesy skarbu państwa lub innych jednostek budżetowych. Przestępstwa skarbowe dotyczą zazwyczaj unikania opodatkowania, oszustw podatkowych, nielegalnego obrotu finansowego lub innych działań mających na celu oszustwo lub szkodę dla systemu podatkowego lub innych źródeł finansowania publicznego.

Przestępstwa skarbowe są uznawane za poważne naruszenia prawa, ponieważ mają negatywny wpływ na stabilność finansów publicznych i zdolność państwa do zapewnienia potrzeb społecznych. Dlatego też państwa wprowadzają środki prawne i regulacje mające na celu ściganie i karanie osób odpowiedzialnych za takie przestępstwa. Karą za przestępstwo skarbowe może być grzywna, kara pozbawienia wolności lub oba te rodzaje kary.

W przypadku przestępstw skarbowych popełnionych w roku 2023, grzywna ma następujące widełki:

  • Od stycznia do czerwca 2023 r.: od 1163,30 zł do 33 503 040 zł.
  • Od lipca do grudnia 2023 r.: od 1200 zł do 34 560 000 zł.

W poprzednim roku, czyli w 2022 r., grzywna za przestępstwa skarbowe wynosiła od 1003,30 zł do 28 895 040 zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]