Zasiłek Pogrzebowy z ZUS: Na jakie wsparcie finansowe można liczyć po śmierci bliskiej osoby?

W chwilach straty bliskiej osoby, oprócz bólu i smutku, rodzina zmarłego musi zmierzyć się również z kwestiami organizacyjnymi związanymi z pochówkiem. Zasiłek pogrzebowy oferowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stanowi ważne wsparcie finansowe, które pomaga w pokryciu kosztów związanych z pogrzebem. Niniejszy artykuł przedstawi, na jakich zasadach można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z ZUS.

Fot. Krakow w Pigułce

Definicja i kryteria:

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowa świadczenie pieniężne przysługujące w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub członka jej rodziny. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanym z organizacją pogrzebu.

Wartość zasiłku jest określona w ustawie i może ulec zmianie. Należy więc zwrócić uwagę na aktualne przepisy, aby wiedzieć, jaką kwotę można otrzymać.

Jaka jest obecnie wysokość zasiłku?

Jak czytamy na stronie ZUS: zasiłek pogrzebowy przysługuje:

  • członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
  • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Kto może ubiegać się o zasiłek?

O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się osoba, która poniosła koszty pogrzebu. Nie ma znaczenia, czy jest to krewny zmarłego, czy inna osoba. W przypadku, gdy kilka osób poniosło koszty pogrzebu, zasiłek może zostać podzielony proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Procedura:

  1. Zebranie dokumentów: Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, należy zebrać niezbędne dokumenty, w tym akt zgonu oraz rachunki i faktury potwierdzające poniesione koszty pogrzebu.
  2. Wypełnienie wniosku: Następnie, należy wypełnić wniosek o zasiłek pogrzebowy, który jest dostępny w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu.
  3. Złożenie wniosku: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, na rzecz której ma być wypłacony zasiłek.

Wypłata:

ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu zasiłku na podstawie złożonych dokumentów i wypłaca świadczenie zazwyczaj w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Wypłata zasiłku odbywa się najczęściej na wskazane konto bankowe.

Podsumowanie:

Zasiłek pogrzebowy z ZUS stanowi ważne wsparcie dla osób, które poniosły koszty związane z pochówkiem bliskiej osoby. Ważne jest, aby pamiętać o zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów i złożeniu wniosku w odpowiednim terminie. Warto także śledzić aktualne przepisy, gdyż kwota zasiłku może ulegać zmianom.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]