Jeszcze wyższa kwota co miesiąc. Ile teraz wynosi popularny dodatek? [12.06.2023]

Zwiększono popularny dodatek finansowy z 481,97 zł do 553,30 zł miesięcznie. Aby otrzymać ten dodatek, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Fot. Shutterstock

Po najnowszej aktualizacji, dodatek dla sieroty zupełnej został ustalony na miesięczną kwotę 553,30 zł. Może go otrzymać osoba w dowolnym wieku, nawet jeśli nie ma żyjącej matki i nieznany jest ojciec.

Można złożyć wniosek w dowolnym momencie, osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby, w instytucji rodzinnej. Wymagane dokumenty obejmują:

  • Formularz wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej,
  • Dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców,
  • Dokument potwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak informacji o ojcu.

Jeśli pobierasz rentę rodzinną i twoi rodzice nie żyją, możesz otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej.

Dodatkowo, możesz otrzymać ten dodatek, jeśli pobierasz rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany.

Wysokość dodatku jest stała, ale jest podnoszona co roku wraz z waloryzacją renty rodzinne.

Należy pamiętać, że dodatek ten przysługuje każdej sierocie zupełnej, niezależnie od liczby uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

Podstawa prawna:

Artykuł 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]