Kluczowe informacje dotyczące wymiany banknotów: Warto znać terminy i miejsca wymiany! 12.06.2023

Ważne jest, abyś wiedział, że wymiana banknotów jest obowiązkiem, o którym niewielu wie. Niektóre banknoty tracą ważność i wymagają wymiany, dlatego warto znać te informacje oraz miejsca, gdzie można dokonać wymiany. Jeśli masz banknoty, które są uszkodzone lub zniszczone, należy je wymienić.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Najważniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie zniszczonych banknotów, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. Jeśli banknoty są przerwane, zaleca się sklejenie ich przezroczystą taśmą, jeżeli to możliwe. Banknoty i monety, które są uszkodzone, zniszczone lub zużyte i zostały wydane przez Narodowy Bank Polski, można bez problemu wymienić w dowolnym banku w Polsce.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, banki mają obowiązek wymiany uszkodzonych banknotów, jeżeli zachowało się więcej niż 45% ich pierwotnej powierzchni w jednym kawałku i możliwe jest ustalenie ich wartości nominalnej. Jeśli banknot zachował od 45% do 75% swojej pierwotnej powierzchni, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej. Banknoty, które zachowały ponad 75% swojej powierzchni, a także przerwane lub poplamione banknoty, zostaną wymienione na pełną wartość nominalną.

Jeśli chodzi o monety, ogólnie wymieniane są monety lub ich elementy (rdzeń i pierścień) z mechanicznymi uszkodzeniami.

Szczegółowe zasady dotyczące wymiany zniszczonych lub zużytych środków płatniczych określa zarządzenie Prezesa NBP nr 31/2013. Treść tego zarządzenia jest dostępna poniżej. Wymagane dokumenty dołączone do procesu wymiany są zawarte w zarządzeniu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]