Podpisanie ustawy przez Prezydenta: Nowe kontrole wkrótce wejdą w życie! [12.06.2023]

Od 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli transakcji międzynarodowych, czyli zagranicznych przelewów, przez organ skarbowy. Te środki kontrolne stanowić będą podstawę wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru, których wprowadzenie wynika z przepisów prawa unijnego.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Ustawa, która została podpisana przez Prezydenta dotyczy zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 996), wprowadza nowe rozwiązania skierowane do przedsiębiorców zaangażowanych w międzynarodowy handel gospodarczy, zwłaszcza odbiorców płatności.

Głównym celem nowych przepisów jest weryfikacja przepływów finansowych związanych z działalnością tych przedsiębiorców, co stanowi istotny element wprowadzonych zmian. W rezultacie organy skarbowe uzyskują dodatkowe narzędzia kontroli, jednocześnie umożliwiając dodatkową weryfikację prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot.

Informacje dotyczące transakcji będą przechowywane przez okres trzech lat, obejmując zarówno transakcje wewnątrz Unii Europejskiej, jak i transakcje z państwami trzecimi.

Przepisy te obejmują również zobowiązanie dostawców usług płatniczych do przekazywania informacji odpowiednim organom skarbowym. Do dostawców tych usług należą banki, instytucje kredytowe, instytucje oferujące usługi z zakresu pieniądza elektronicznego oraz biura usług płatniczych.

Dostawcy usług płatniczych będą mieli przede wszystkim obowiązek prowadzenia rejestrów odbiorców płatności i samych płatności. Odbiorcami płatności mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymują środki pieniężne w ramach transakcji płatniczej.

Należy zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia rejestrów dotyczyć będzie wyłącznie płatności transgranicznych, czyli sytuacji, gdy płatnik, który składa zlecenie płatnicze, znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego lub na terytorium państwa trzeciego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]