ZUS odbiera tym osobom świadczenie 500 plus. Tyle było przypadków

Rafał Mundry, specjalista w dziedzinie ekonomii, zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem dotyczącym liczby przypadków, w których konieczne było przekształcenie świadczenia 500 plus w pomoc w formie rzeczowej.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Przepisy stanowią, że jeśli osoba korzystająca ze świadczenia 500 plus trwoni otrzymane środki lub wydaje je w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, odpowiedzialny kierownik ośrodka pomocy społecznej lub dyrektor centrum usług społecznych ma obowiązek zamiany świadczenia na pomoc rzeczową lub opłacanie usług.

ZUS wskazał, że nie jest to częsta sytuacja. W okresie jednego roku, od 1 czerwca 2022 do 31 maja bieżącego roku, zidentyfikowano 65 rodzin, które wydawały świadczenie w sposób niezgodny z jego celem.

Warto także zwrócić uwagę, że w nadchodzącym roku świadczenie 500 plus przejdzie zmianę i zostanie zwiększone do 800 plus. Zasady przyznawania tego świadczenia pozostaną jednak niezmienione – nie będzie uwzględniane kryterium dochodowe i świadczenie będzie przyznawane na każde dziecko.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]