ZUS przyzna specjalny dodatek. Uprawnieni otrzymają 250 Złotych miesięcznie! [12.06.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza dodatkową zapomogę dla tych, którzy prowadzili tajne nauczanie podczas II wojny światowej, lub nauczali po polsku na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub dawnego Wolnego Miasta Gdańska przed 1 września 1939 roku. Aby skorzystać z tego dodatku, musisz spełniać przynajmniej jeden z wymienionych warunków i być nauczycielem.

Fot. Pixabay

Jaką jest wartość tego dodatku i kiedy jest zwiększany?

Dodatku za prowadzenie tajnego nauczania jest zwiększany wraz z waloryzacją emerytur i rent, począwszy od miesiąca, w którym waloryzacja jest przeprowadzana.

W 2023 roku wartość dodatku to 256,44 zł.

Co w przypadku, gdy przysługuje Ci więcej niż jeden dodatek?

Jeśli masz prawo do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie, przysługuje Ci tylko jeden – wyższy lub ten, który sam wybierzesz.

Zalecamy złożenie dokumentów jak najszybciej po otrzymaniu zaświadczenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, prawo do dodatku zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]