Fiskus z lupą nad każdym. Nadciąga fala masowych kontroli! [13.06.2023]

Urzędy Skarbowe będą miały możliwość przeprowadzania kontroli każdej firmy i przedsiębiorcy bez konieczności osobistej wizyty.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

W chwili obecnej, kontrole skarbowe odbywają się wybiórczo. Inspektorzy mają również wgląd do kont bankowych podatników, co ułatwia kontrole, ale począwszy od połowy przyszłego roku, prawie nikt ich nie uniknie.

Nowy system ułatwi kontrole

Powodem tego stanu rzeczy są zmiany w przepisach, które mają uszczelnić system podatkowy. 1 lipca 2024 r., zostanie uruchomiony Krajowy System e-Faktur (KSeF). Będzie to system informatyczny o zasięgu ogólnokrajowym, który ma służyć do tworzenia, archiwizowania i przesyłania elektronicznych faktur. Jak wynika z informacji na stronie projektu, „W praktyce oznacza to efektywniejszą analizę i weryfikację organów podatkowych, co powinno utrudnić działalność przestępstwom i nadużyciom”.

Niemniej jednak, KSeF wymaga instalacji specjalistycznego oprogramowania, a każdy błąd w fakturze może skutkować nałożeniem sankcji przez urząd skarbowy. Surowe kary są również przewidziane za wystawienie faktury poza systemem. Zgodnie z informacjami money.pl, kary mogą wynieść 100% wartości podatku z faktury lub 18,7% całkowitej wartości faktury.

Eksperci przewidują, że istnieje ryzyko, iż przedsiębiorcy będą musieli płacić kary np. za błędy techniczne, które uniemożliwią prawidłowe wystawienie faktury lub spowodują, że faktura będzie niepoprawnie wystawiona. Firmy takie jak Volvo Polska i Amerykańska Izba Handlowa, cytowane przez money.pl, wyrażają obawy związane z potencjalnym obciążeniem, jakie system może nałożyć na przedsiębiorców.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]