Taka jest decyzja rządu w sprawie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

W następnym roku, tak samo jak w bieżącym, będą miały miejsce dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Nastąpią one w styczniu oraz lipcu

Fot. Shutterstock

Business Insider informuje, że rząd do 15 czerwca ma obowiązek, zgodnie z prawem, przedstawić propozycje podwyżek minimalnego wynagrodzenia oraz ogólne założenia projektu budżetu państwa. Wcześniej takie propozycje przedstawiały centrale związkowe. Po zapoznaniu się z propozycją rządu, przedstawiciele pracodawców będą mieli możliwość zgłaszania ewentualnych uwag. Ostateczna decyzja zależy od Rady Ministrów i ma zapaś jesienią tego roku.

W dniu dzisiejszym, podczas posiedzenia Rady Ministrów ukazane zostały wstępne kwoty. Od stycznia 2024 roku minimalna pensja ma wynosić 4242 złotych, natomiast od lipca – 4300 zł. W styczniu minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 27,70 złotych, a od 1 lipca będzie to 28,10 zł. Jak oznajmił premier Mateusz Morawiecki, rząd chce stabilnych finansów oraz aby wynagrodzenia obywateli Polski były jak najwyższe.

Jak tłumaczy portal, ustawa gwarantuje coroczny wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zakłada ona, że nie może być on niższy niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług. Ponadto, jeśli w pierwszym kwartale roku wysokość minimalnej pensji jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Pierwsza podwyżka, która miała miejsce w styczniu tego roku, spowodowała, że minimalne wynagrodzenie wzrosło do 3490 złotych (22,80 złotych za godzinę) Kolejna zaplanowana jest na lipiec i wówczas wzrośnie ona do 3600 złotych (23,50 złotych za godzinę).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]