Nowe świadczenie będzie wypłacane przez ZUS od przyszłego roku. Komu przysługuje?

Nowe świadczenie wspierające przeznaczone jest dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Nowa ustawa przewiduje, że będzie ono wynosiło od 40 do 220 procent wysokości renty socjalnej

Fot. Pixabay

Jak informuje portal interia.pl, świadczenie to kierowane jest dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, w tym osobom potrzebującym stałej opieki lub nieustannego wsparcia technologii. Ma ono zostać wprowadzone 1 stycznia 2024 roku i być co roku waloryzowane. Jego kwota będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, której wartość po waloryzacji z marca tego roku wynosi 1588,44 złotych brutto miesięcznie.

W zależności od poziomu potrzeby wsparcia, będzie ono przysługiwało w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Decyzję o poziomie potrzebnego wsparcia będą wydawane na wniosek osoby niepełnosprawnej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Tak przedstawione zostały owe poziomy:

  • 90 – 94 punktów odpowiada 180 proc. wysokości renty socjalnej,
  • 85 – 89 punktów odpowiada 120 proc. wysokości renty socjalnej,
  • 80 – 84 punktów odpowiada 80 proc. wysokości renty socjalnej,
  • 75 – 79 punktów odpowiada 60 proc. wysokości renty socjalnej,
  • 70 – 74 punktów odpowiada 40 proc. wysokości renty socjalnej.

Ponadto będzie przyznawane w związku z brakiem lub utratą autonomii fizycznej, intelektualnej, psychicznej, sensorycznej oraz w sytuacji konieczności wsparcia jednej lub więcej osób lub technologii wspomagających. Osoby ubiegające się o świadczenie, będą mogły składać wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia od stycznia 2024. Następnie, po uzyskaniu oceny, będzie trzeba złożyć wnioski o wypłatę świadczenia.

Świadczenie wspierające ma być przyznawane niezależnie od tego, czy osoba z niepełnosprawnościami otrzymuje inne świadczenia czy dodatki. Dodatkowo jego kwota nie podlega opodatkowaniu od osób fizycznych, jednak będzie ona wliczana do dochodu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]