Aż do 1300 złotych! Kto może ubiegać się o to świadczenie w Polsce? [16.06.2023]

Projekt świadczenia wspierającego, które wkrótce może trafić do osób potrzebujących, otrzymał pozytywną opinię Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Opracowany przez rząd projekt ustawy określa zarówno wysokość tego świadczenia, jak i grupę osób, które będą kwalifikować się do jego otrzymania.

Fot. Pixabay

Według najnowszych informacji, ustalono, że świadczenie wspierające będzie wynosić nawet 1300 złotych miesięcznie. Ta kwota została określona w projekcie ustawy, jednak należy pamiętać, że może ulec zmianie w trakcie procedowania i przyjęcia ostatecznej wersji ustawy.

Projekt ustawy zakłada, że grupą osób uprawnionych do otrzymania świadczenia będą osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia społecznego. Szczegółowe kryteria kwalifikacji zostaną ustalone w ramach przepisów wykonawczych do ustawy.

Wysokość przyznanego świadczenia będzie zależna od wysokości renty socjalnej, która po waloryzacji w 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto miesięcznie. Świadczenie wspierające będzie wynosiło od połowy wysokości renty socjalnej do maksymalnie dwukrotności renty socjalnej, w zależności od stopnia potrzeby wsparcia.

Decyzje dotyczące ustalenia poziomu potrzeby wsparcia będą podejmowane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne. Aby otrzymać świadczenie wspierające, osoba niepełnosprawna musi uzyskać ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów lub, w przypadku dzieci do lat 3, co najmniej 1 punkt.

Ustawa przewiduje, że w kolejnych latach poszczególne grupy osób niepełnosprawnych będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia. Począwszy od 2024 roku, świadczenie będzie wypłacane najpierw osobom niepełnosprawnym, które uzyskają najwięcej punktów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]