Kolejna podwyżka w 2023 roku! Kwoty wzrosną ponownie dla wielu Polaków! [16.06.2023]

Wzrost kar grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w 2023 roku! W wyniku wzrostu płacy minimalnej, kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego również wzrosły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku, minimalne wynagrodzenie podwoiło się, osiągając poziom 3490 zł od 1 stycznia 2023 roku i 3600 zł od 1 lipca 2023 roku.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

W przypadku wykroczeń skarbowych, zgodnie z art. 53 § 3 ustawy Kodeks Karny Skarbowy, grzywna jest określana w zależności od wartości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej lub wartości przedmiotu czynu. Przy wartości nieprzekraczającej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu, kwota grzywny wynosi:

  • Od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.: 5 x 3490 zł – 17 450 zł
  • Od 1 lipca 2023 r.: 5 x 3600 zł – 18 000 zł

Przestępstwa skarbowe, które naruszają interesy finansowe państwa, niosą za sobą większe sankcje finansowe i mogą skutkować również karą pozbawienia wolności. Kwoty grzywien za przestępstwa skarbowe w roku 2023 mają następujące widełki:

  • Od stycznia do czerwca 2023 r.: od 1163,30 zł do 33 503 040 zł
  • Od lipca do grudnia 2023 r.: od 1200 zł do 34 560 000 zł

W poprzednim roku, czyli w 2022 roku, grzywna za przestępstwa skarbowe wynosiła od 1003,30 zł do 28 895 040 zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]