Ostrzeżenie dla właścicieli zwierząt: Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować wysokim mandatem [15.06.2023]

Posiadanie zwierząt domowych dla wielu osób stanowi nie tylko zainteresowanie, ale także źródło szczęścia. Mimo to, z przyjemnością jaką daje obecność pupila, wiąże się także zbiór obowiązków. Brak należytej ostrożności może skutkować surowymi sankcjami dla właściciela.

Fot. PIxabay

Osoby mające zwierzęta domowe powinny mieć na uwadze swoje zobowiązania, aby zapobiec sytuacjom, w których ich ulubieńcy mogliby stanowić zagrożenie dla innych. W niniejszym artykule przedstawimy prawne konsekwencje niewłaściwego zachowania podczas opieki nad zwierzęciem.

Opieka nad zwierzętami domowymi to nie tylko przyjemność i towarzystwo, ale także znacząca odpowiedzialność. Pominięcie nawet najdrobniejszych detali może prowadzić do poważnych konsekwencji, nie tylko dla zwierzęcia, ale i dla jego właściciela.

Kwestię tę reguluje artykuł 77 Kodeksu Wykroczeń:

Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

§ 1.
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2.
Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]