ZUS wypłaca specjalny dodatek w wysokości 250 złotych miesięcznie dla uprawnionych! [15.06.2023]

Jeśli jesteś nauczycielem, który prowadził poufne nauczanie w okresie II wojny światowej lub uczył w języku polskim w polskich szkołach na terenach III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska przed 1 września 1939 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może przyznać Ci specjalny dodatek.

Fot. Shutterstock

Dodatkowy dodatek jest waloryzowany na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Jego wartość zmienia się od miesiąca, w którym odbywa się waloryzacja. W roku 2023, wartość tego dodatku wynosi 256,44 złotych.

Jeśli spełniasz kryteria uprawniające do otrzymania zarówno dodatku kombatanckiego, jak i dodatku za tajne nauczanie, masz możliwość wyboru jednego z nich – tego, który ma wyższą wartość lub który preferujesz. Decyzja należy do Ciebie.

Ważne jest, aby jak najszybciej złożyć wymagane dokumenty po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia. Jeśli złożysz wniosek w późniejszym terminie, prawo do dodatku będzie obowiązywało od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Podstawą prawną przyznawania tego dodatku jest artykuł 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, z późniejszymi zmianami).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]