Zwiększony popularny dodatek finansowy oferujący kilkaset złotych miesięcznie [15.06.2023]

Popularny dodatek finansowy został zwiększony z kwoty 481,97 zł na miesiąc do 553,30 zł po najnowszej aktualizacji. Aby otrzymać ten dodatek, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Fot. Kraków w Pigułce

Po najnowszej aktualizacji, dodatek dla sieroty zupełnej został podniesiony do 553,30 zł na miesiąc. Osoby w różnym wieku mogą ubiegać się o ten dodatek, nawet jeśli nie mają żyjącej matki i nieznane jest tożsamość ojca.

Wniosek można złożyć osobiście lub poprzez upoważnioną osobę w instytucji rodzinnej. Wymagane dokumenty to formularz wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej, dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców oraz dokument potwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, który nie zawiera informacji o ojcu.

Jeśli otrzymujesz rentę rodziną, a Twoi rodzice nie żyją, możesz ubiegać się o dodatek dla sieroty zupełnej. Dodatek ten można również otrzymać w przypadku pobierania renty rodziną po zmarłej matce, gdy tożsamość ojca jest nieznana.

Wysokość dodatku jest stała, ale jest waloryzowana co roku wraz z rentą rodziną.

Należy pamiętać, że dodatek jest wypłacany każdej sierocie zupełnej, niezależnie od liczby uprawnionych sierot zupełnych do tej samej renty rodzinnej.

Podstawą prawną jest Artykuł 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504.).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]