Groźną bakterię w produkcie mięsnym z Biedronki. Sprawdź, czy masz go w domu

GIS wydał strzeżenie publiczne dotyczące żywności – Wykrycie bakterii Listeria monocytogenes w partii hamburgerów wieprzowo-drobiowych.

Fot. Kraków w Pigułce

Zagrożenie:

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto wysoką liczbę bakterii Listeria monocytogenes we wskazanej poniżej partii produktu pn. Hamburger wieprzowo-drobiowy.

Spożycie produktu, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki cieplnej, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Hamburger wieprzowo-drobiowy, 250 g

Marka: Dania Express

Numer partii: 227/V

Termin przydatności do spożycia: 21/06/2023

Producent: Konspol Holding Sp. z o.o., ul. Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent – Konspol Holding Sp. z o.o. podjął pełną współpracę z organami Inspekcji Weterynaryjnej w celu wycofania wyrobu z rynku, poinformował dystrybutora o stwierdzonej niezgodności oraz ustalił prawdopodobną przyczynę wystąpienia ww. zagrożenia oraz wdrożył działania naprawcze.

Jeronimo Martins Polska S.A. wycofała produkt ze sprzedaży w dniu 16.06.2023 r. z centrów dystrybucyjnych i sklepów sieci Biedronka, do których był dostarczony.

Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z zaangażowanymi podmiotami prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i monitorują proces wycofywania produktu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]