Ukarano niemal 35 tys. osób! ZUS nie przerywa kontroli w domach Polaków [16.06.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) aktywnie zwalcza nieetyczne postępowanie swoich pracowników, którzy niewłaściwie korzystają z zaświadczeń o niezdolności do pracy. Ukarano już tysiące osób. Kary są przeróżne od ograniczenia świadczenia aż do całkowitego odebrania. Większość osób traci również pracę, a część ma kłopoty prawne.

Fot. Shutterstock

W pierwszych trzech miesiącach roku ZUS przeprowadził imponującą liczbę 117,2 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Jak informuje money.pl, wydano 7,8 tys. decyzji, które zatrzymały dalsze wypłaty zasiłków chorobowych. Portal podkreśla również, że suma wstrzymanych świadczeń wyniosła 6,8 mln zł. Dodatkowo, ZUS obniżył świadczenia dla 26,9 tys. osób o łącznej sumie ponad 38 mln zł.

Tak przebiega kontrola

Na początku specjalny algorytm dokonuje selekcji osób poddawanych kontroli. Algorytm ten identyfikuje potencjalne przypadki nadużyć, analizując na przykład aktywność osób, które często korzystają z zwolnień lub odwiedzają wielu lekarzy. Następnie do puli dodawane są losowo wybrane osoby i rozpoczyna się proces kontroli.

Często kontrolujący nie muszą fizycznie odwiedzać miejsc zamieszkania pracowników. Możliwe jest przeprowadzenie kontroli poprzez przeglądanie profili w mediach społecznościowych, gdzie niektórzy chwalą się na przykład wakacjami, remontem domu lub dodatkową pracą na rzecz innego pracodawcy. Oczywiście, ZUS przeprowadza także tradycyjne kontrole w miejscach zamieszkania osób korzystających ze świadczeń.

Przeciętnie Polacy korzystają ze zwolnień lekarskich przez około 20 dni w ciągu roku. Istnieją jednak osoby, które specjalizują się w nieuczciwym wyłudzaniu świadczeń od ZUS i pracodawców, często zmieniając pracę i korzystając z długich zwolnień. Choć kilka lat temu było to łatwiejsze, obecnie liczba takich przypadków maleje, ponieważ kontrole są coraz bardziej efektywne.

Warto zauważyć, że ZUS monitoruje nie tylko pracowników, ale także lekarzy, którzy wydają zaświadczenia o niezdolności do pracy w podejrzany sposób. Zdarzały się przypadki lekarzy, którzy przez dłuższy okres nie wypisywali żadnych zwolnień, a następnie w ciągu jednego dnia wypisywali ich dużą liczbę.

Ciężkie konsekwencje

Jeśli ZUS stwierdzi, że osoba dopuściła się oszustwa, czekają ją surowe konsekwencje, od cofnięcia świadczenia i zobowiązania do zwrotu już otrzymanych środków, przez zwolnienie z pracy, aż po postępowanie karne.

W 2022 r. w Polsce wystawiono 27 mln zwolnień lekarskich. Najczęstsze przyczyny zwolnień to choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Według danych ZUS, które przytacza money.pl, główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich były „reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne”.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]