ZUS walczy z oszustwami przy zwolnieniach lekarskich! Tysiące osób poniosło konsekwencje [17.06.2023]

Według informacji uzyskanych przez portal money.pl, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podjął działania mające na celu zwalczanie pracowników, którzy wyłudzają zwolnienia lekarskie. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku przeprowadzono 117,2 tysiąca inspekcji zwolnień lekarskich. W wyniku tych działań ZUS wydał decyzje wstrzymujące wypłatę świadczeń chorobowych w 7,8 tysiąca przypadków. Kwota wstrzymanych świadczeń wyniosła 6,8 miliona złotych. Ponadto, świadczenia zostały obniżone dla 26,9 tysiąca osób o łączną sumę przekraczającą 38 milionów złotych.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

ZUS stosuje różnorodne metody kontroli. Na początku dokonuje selekcji osób, które zostaną poddane kontroli. W tym celu wykorzystuje zgłoszenia od pracodawców oraz specjalny algorytm. Algorytm ten analizuje aktywność osób, które często korzystają ze zwolnień lekarskich lub składają wnioski o zwolnienia do wielu lekarzy. Następnie do kontroli wybierane są również losowo wybrane osoby. Proces weryfikacji rozpoczyna się połączeniem tych dwóch grup.

Czasami kontrolerzy nie muszą fizycznie odwiedzać mieszkań i domów pracowników. Czasem wystarczy sprawdzić profile w mediach społecznościowych, gdzie osoby dzielą się informacjami na temat swoich „ekstra” wakacji, remontów czy dodatkowego zatrudnienia u innego pracodawcy. Oczywiście, kontrole odbywają się również w tradycyjny sposób, poprzez wizyty w miejscach zamieszkania osób korzystających ze świadczeń.

Przeciętny Polak korzysta ze zwolnienia lekarskiego przez około 20 dni w ciągu roku. Niemniej jednak, istnieją jednostki, które osiągają rekordowe ilości zwolnień od ZUS i pracodawców, specjalizując się w wyłudzeniach. Warto pamiętać, że to pracodawca wypłaca wynagrodzenie za pierwszy miesiąc nieobecności, a dopiero po tym okresie koszty przechodzą na ubezpieczyciela.

Osoby te często zmieniają pracę, a po kilku miesiącach ponownie korzystają z długotrwałego zwolnienia. W przeszłości, taki proceder mógł pozostawać niezauważony, ale obecnie przypadków tego typu jest coraz mniej, ponieważ kontrole

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]