Nadchodzą nowe masowe kontrole finansowe Polaków – sprawdź, jak będą dotyczyć twoich finansów [18.06.2023]

Zaplanowane jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących kontroli organu skarbowego odnośnie transakcji międzynarodowych, takich jak zagraniczne przelewy, od 1 stycznia 2024 roku. Te regulacje stanowią podstawę dla wprowadzenia nowych narzędzi kontroli przez organ skarbowy i są wynikiem przepisów prawa unijnego.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Podpisana przez Prezydenta ustawa dotyczy zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 996) i wprowadza nowe rozwiązania dla przedsiębiorców zaangażowanych w międzynarodowy handel gospodarczy, zwłaszcza w odniesieniu do odbiorców płatności.

Głównym celem nowych przepisów jest weryfikacja przepływów finansowych związanych z działalnością tych przedsiębiorców, co stanowi istotny element wprowadzonych zmian. W rezultacie organy skarbowe otrzymują dodatkowe narzędzia kontroli, umożliwiając jednocześnie dodatkową weryfikację prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty.

Informacje dotyczące transakcji będą przechowywane przez okres trzech lat, obejmując zarówno transakcje wewnątrz Unii Europejskiej, jak i transakcje z państwami trzecimi.

Przepisy te obejmują również zobowiązanie dostawców usług płatniczych do przekazywania informacji odpowiednim organom skarbowym. Dostawcy usług płatniczych obejmują banki, instytucje kredytowe, instytucje świadczące usługi z zakresu pieniądza elektronicznego oraz biura usług płatniczych.

Dostawcy usług płatniczych będą mieli obowiązek prowadzenia rejestrów odbiorców płatności i samych płatności. Odbiorcami płatności mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymują środki pieniężne w ramach transakcji płatniczej.

Warto zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia rejestrów dotyczyć będzie jedynie płatności transgranicznych, czyli sytuacji, gdy płatnik, który składa zlecenie płatnicze, znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego lub na terytorium państwa trzeciego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]