Opóźniłeś wpłatę składki? ZUS ujawnia, jakie konsekwencje

Zacząłeś pracę, jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi (bo np. pracujesz na podstawie umowy o pracę) i chcesz abyśmy przekazywali część Twojej składki emerytalnej do OFE? Zawrzyj umowę z wybranym otwartym funduszem. Masz na to 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy, która powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych – informuje na swojej stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co jednak stanie się, jeśli składka nie wpłynie w terminie?

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

„Członkiem OFE możesz się również stać w przypadku, gdy OFE będzie realizował dla Ciebie podział środków objętych małżeńską wspólnością majątkową, a Ty nie wskażesz rachunku w jakimkolwiek OFE. Wówczas OFE, do którego należy Twój współmałżonek, założy Ci rachunek.” – czytamy.

ZUS opublikował komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.1) ) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 6,75%.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1115, 1265, 1933, 2185, 2476 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 326, 547, 614 i 852.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]