Uwaga: Od 1 lipca wprowadzone rekordowe sankcje za zaniedbanie obowiązków [18.06.2023]

Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych państwach, obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) spoczywa na każdym właścicielu samochodu. Ubezpieczenie OC to ochrona finansowa dla posiadacza pojazdu przed potencjalnymi kosztami, które mogą wyniknąć z uszczerbku na zdrowiu lub mieniu osób trzecich w związku z wypadkiem lub kolizją. Niemniej jednak, nie wszyscy posiadacze samochodów są świadomi powagi tego wymogu oraz konsekwencji wynikających z jego ignorowania. W niniejszym artykule omówimy jakie kary grożą za nieposiadanie ubezpieczenia OC w Polsce.

Fot. Shutterstock

Obowiązujące regulacje dotyczące ubezpieczenia OC:

Według Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) i PBUK (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie), każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobligowany do podpisania umowy ubezpieczenia OC. Jego głównym celem jest zabezpieczenie przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Konsekwencje nieposiadania ubezpieczenia OC:

Mandat: Pierwszą karą, którą można otrzymać za nieposiadanie ubezpieczenia OC, jest mandat. Może on osiągnąć wartość kilku tysięcy złotych. Pamiętaj, że przy zatrzymaniu przez policję i stwierdzeniu braku OC, mandat nałożony jest z reguły na miejscu. Odpowiedzialność za szkody: Jeśli zdarzył się wypadek lub kolizja, a posiadacz pojazdu nie ma aktualnego ubezpieczenia OC, wówczas ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. To oznacza, że koszty naprawy, leczenia, czy inne wydatki będą musiały zostać pokryte z jego własnej kieszeni. Kary UFG: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo nałożyć na posiadacza pojazdu, który nie ma aktualnego ubezpieczenia OC, karę pieniężną. Wysokość tej kary jest zmienna i zależy od wielu czynników, takich jak typ pojazdu i czas, przez jaki pojazd nie był ubezpieczony. Może sięgać od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Skala kar

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. kary finansowe za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych kształtują się następująco:

Brak aktualnego ubezpieczenia OC przez 1 do 3 dni – kara wynosi 1440 zł (względem poprzednich 1369 zł); Jeśli brak ubezpieczenia OC wynosi od 4 do 14 dni – kara wynosi 3600 zł (względem poprzednich 3490 zł); Jeśli samochód nie jest ubezpieczony przez ponad 14 dni – kara wynosi 7200 zł (względem poprzednich 6980 zł).

Posiadanie ubezpieczenia OC jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również kluczowym elementem ochrony finansowej dla każdego posiadacza pojazdu. Nieposiadanie tego ubezpieczenia może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Dlatego istotne jest, aby być na bieżąco z opłatami za składkę OC, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów i wydatków.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]