Ważna odpowiedzialność właścicieli zwierząt! Kara 1000 zł za zaniedbanie! [18.06.2023]

Opieka nad zwierzętami domowymi wiąże się z wieloma przyjemnościami i satysfakcją dla wielu ludzi. Jednak wraz z tymi korzyściami idzie również odpowiedzialność. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może prowadzić do nałożenia wysokich kar na właściciela.

Fot. Pixabay

Właściciele zwierząt domowych muszą pamiętać o swoim obowiązku, aby zapobiec sytuacjom, w których ich zwierzak mógłby stanowić zagrożenie dla innych. W niniejszym artykule omówimy konsekwencje prawne wynikające z nieodpowiedzialnego postępowania podczas opieki nad zwierzęciem.

Posiadanie zwierząt domowych przynosi nie tylko radość i towarzystwo, ale także poważne obowiązki. Niedbalstwo w dbaniu o drobne szczegóły może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla zwierzęcia, jak i dla właściciela.

Artykuł 77 Kodeksu Wykroczeń reguluje tę kwestię:

§ 1.
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2.
Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]