Na konta Polaków zaczną napływać rekordowe sumy pieniędzy. Można je łatwo stracić!

Już niedługo na konta Polaków zaczną napływać rekordowe sumy pieniędzy. Niemniej jednak, wystarczy nieprawidłowy wynik kontroli, aby stracić te środki. Mówimy tutaj o zasiłku, który stanowi formę wsparcia finansowego, wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub pracodawcę, osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i niezdolnym do pracy.

Fot. Shutterstock

Od 1 lipca do 31 grudnia planowane są zmiany, które oznaczają, że osoby w Polsce o minimalnej płacy będą otrzymywać imponującą kwotę 3450 zł brutto. Po odliczeniu podatku oznacza to, że wiele osób otrzyma na swoje konta 3106,44 złotych.

Jednak wystarczy popełnić błąd, aby utracić prawo do zasiłku. Istnieje ryzyko utraty tego świadczenia, dlatego ważne jest zrozumienie, jak uniknąć takiej sytuacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podejmuje działania mające na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk pracowników, którzy nadużywają zaświadczeń lekarskich. W rezultacie wielu osób zostało ukaranych, a sankcje różnią się od redukcji świadczeń do całkowitego ich pozbawienia. W konsekwencji wielu pracowników traci zatrudnienie, a niektórzy muszą zmierzyć się z prawowitymi konsekwencjami.

W ciągu pierwszego kwartału obecnego roku ZUS przeprowadził imponującą liczbę 117,2 tysiąca kontroli dotyczących zwolnień lekarskich. Portal money.pl informuje, że wydano 7,8 tysiąca decyzji wstrzymujących dalsze wypłaty świadczeń chorobowych, co łącznie wyniosło 6,8 miliona złotych. Ponadto, ZUS zdecydował się obniżyć świadczenia dla 26,9 tysiąca osób o łącznej wartości ponad 38 milionów złotych. Całkowita liczba ukaranych osób wynosi prawie 35 tysięcy.

Proces Kontroli

Proces kontroli rozpoczyna się od selekcji osób, które zostaną poddane kontroli za pomocą specjalnego algorytmu. Algorytm ten koncentruje się na wykrywaniu potencjalnych nadużyć, takich jak częste korzystanie ze zwolnień lekarskich lub wizyt u różnych lekarzy. Następnie losowo wybrane osoby są dodawane do grupy podlegającej kontroli, a sam proces rozpoczyna się.

Często kontrolerzy nie muszą osobiście odwiedzać miejsc zamieszkania pracowników. Kontrola może być przeprowadzana poprzez monitorowanie aktywności na mediach społecznościowych, gdzie niektórzy pracownicy mogą publikować informacje o swoich wakacjach lub dodatkowej pracy. ZUS przeprowadza również tradycyjne kontrole w domach osób pobierających świadczenia.

Średnio Polacy korzystają ze zwolnień lekarskich przez około 20 dni w ciągu roku. Niemniej jednak niektórzy specjalizują się w nieuczciwym uzyskiwaniu świadczeń od ZUS i pracodawców poprzez częste zmiany pracy i długotrwałe zwolnienia. Choć kilka lat temu było to łatwiejsze, obecnie liczba takich przypadków maleje dzięki bardziej skutecznym kontrolom.

Warto zaznaczyć, że ZUS kontroluje nie tylko pracowników, ale również lekarzy, którzy wystawiają podejrzane zaświadczenia o niezdolności do pracy. Czasami zdarza się, że lekarze przez długi czas nie wystawiają żadnych zwolnień, a następnie w krótkim okresie ich ilość gwałtownie wzrasta.

Surowe Konsekwencje

Jeśli ZUS ustali, że doszło do oszustwa, osoba odpowiedzialna musi liczyć się z surowymi konsekwencjami. Mogą one obejmować anulowanie świadczeń, konieczność zwrotu już otrzymanych pieniędzy, utratę pracy lub nawet postępowanie karne.

W 2022 roku w Polsce wystawiono 27 milionów zwolnień lekarskich. Najczęstsze przyczyny to choroby układu kostno-stawowego, mięśni, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. ZUS, przytaczany przez money.pl, informuje, że główną przyczyną wystawiania zaświadczeń były „reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne”.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]