Nowy dodatek niedługo wyląduje na kontach Polaków. Oto, kto go dostanie

Lada chwila rząd będzie wysyłał specjalny dodatek. Ile można otrzymać i kto dostanie środki?

Fot. Shutterstock

Zmiany wprowadzono przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy budżetowej.

Grupa osób, która otrzyma tzw. dodatek motywacyjny jest bardzo liczna. Są to m.in. urzędnicy, żołnierze, służba więzienna, straż graniczna, straż marszałkowska, SOP, ABW, wywiad, CBA i Służba Celno-Skarbowa. Ponadto dodatek otrzymają strażacy, policjanci, nauczyciele i cała sfera budżetowa, jak korpus służby cywilnej, izby obrachunkowe, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej, prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy. Dodatku nie otrzymają posłowie, senatorowie oraz sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości. Co innego pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, RPO czy IPN. Oni też mogą liczyć na dodatek. Cała lista osób jest dużo dłuższa.

Kwoty nie będą takie same. W każdej instytucji kwotę wyliczyć będzie trzeba według wzoru: „Można przyznać jednorazowo specjalny dodatek motywacyjny z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń”.

Środki mają wpłynąć na konto osób wskazanych maksymalnie do 30 września. Jest więc szansa, że dodatkowe środki wpłyną jeszcze w wakacje.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]