Obowiązki pracodawców w czasie wysokich temperatur. Za ich nieprzestrzeganie grozi kara

Upały są uciążliwe szczególnie w pracy, czy to biurowej czy wykonywanej w terenie. Pracodawcom w takim okresie dochodzi kilka obowiązków, a za ich niedopełnienie mogą zapłacić grzywnę nawet 30 tys. złotych

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Upały są nieodzownym elementem lata, lecz potrafią być uciążliwe, zwłaszcza w godzinach pracy. Kiedy temperatura przekracza 25 stopni C., pracodawcy mają kilka dodatkowych obowiązków względem swoich pracowników. Jak podaje money.pl, Kodeks pracy oraz BHP przewiduje, że osobom zatrudnionym musi być zapewniony dostęp do wody pitnej (dla osób pracujących na zewnątrz jeżeli temperatura przekracza 25 stopni, a dla osób pracujących w biurach, 28 stopni).

Pracownicy również muszą mieć dostęp do co najmniej 30 litrów wody przeznaczonej do celów higieniczno-sanitarnych. W przypadku pracy brudzącej ilość wody wzrasta do 90 litrów oraz do 120 litrów przy pracy z substancjami szkodliwymi. Niektórzy zatrudnieni powinni mieć również zapewnione bezpłatne posiłki profilaktyczne. Takie przysługują pracownikom fizycznym, jeżeli ich wydatek energetyczny w trakcie pracy przekracza przyjęte progi w przepisach oraz osobom tym pracującym pod ziemią lub przy usuwaniu klęsk żywiołowych. Za nieprzestrzeganie tych obowiązków inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą nałożyć grzywnę w wysokości 1-2 tys. złotych lub skierować sprawę do sądu. Wtedy to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych.

Nie ma natomiast nakazu zapewnienia osobom zatrudnionym klimatyzacji, wiatraków czy żaluzji w oknach. Jest to już zależne od woli pracodawcy, lecz jeżeli zdecyduje się na takie kroki to musi on zadbać o czystość takich urządzeń. Dodatkowo przepisy nic nie mówią o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy ani o możliwości odmowy pracy ze względu na wysoką temperaturę.

Jednak nie oznacza to, że pracodawcy nie muszą w tym aspekcie spełniać żadnych norm. Kodeks pracy przewiduje, że szef ma obowiązek  zapewnić warunki pracy zgodne z BHP, niezagrażające zdrowiu i życiu. Jeżeli takie nie zostaną spełnione, pracownik ma prawo przerwać swoje obowiązki i nie powinien mieć z tego tytułu obniżonego wynagrodzenia. Wcześniej musi jednak o tym fakcie poinformować bezpośredniego przełożonego.

PIP zachęca także, aby w czasie upałów pracodawcy decydowali się na skrócenie godzin pracy lub wprowadzali przerwy. Takie natomiast nie mogą w żaden sposób mieć wpływu na wynagrodzenie pracowników. Jeżeli chodzi o pracowników niepełnoletnich, to przepisy podają, że mogą oni wykonywać pracę w warunkach, w których temperatura nie przekracza 30 stopni C, a wilgotność powietrza jest na poziomie 65 procent.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]