Od 1 lipca surowe kary! Zapomnienie o tym obowiązku może być kosztowne! [21.06.2023]

Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzonymi od 1 lipca, niewypełnienie pewnych wymagań dotyczących prowadzenia pojazdu może prowadzić do nałożenia rekordowych kar. Aby móc prowadzić, kierowca musi spełnić kilka warunków, takich jak posiadanie ważnego prawa jazdy, aktualnego przeglądu technicznego oraz oczywiście samochodu. Konieczne jest również opłacenie ubezpieczenia. Od 1 lipca z powodu wzrostu płacy minimalnej, kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC będzie szczególnie surowa.

Fot. Kraków w Pigułce

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ubezpieczeń, zarówno Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), jak i Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (PBUK), wymagają, aby każdy właściciel pojazdu mechanicznego wykupił obowiązkową polisę OC. Głównym celem tego rodzaju ubezpieczenia jest ochrona przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom.

Brak posiadania ubezpieczenia OC może skutkować nałożeniem grzywny, a jej wartość może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Jeśli kierowca zostanie zatrzymany przez policję i okaże się, że nie posiada ważnej polisy OC, grzywna zostanie najczęściej nałożona natychmiast. Ponadto, jeśli właściciel pojazdu bierze udział w wypadku lub kolizji i nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC, będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane ze szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, w tym koszty naprawy i opieki zdrowotnej.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może również nałożyć dodatkowe sankcje finansowe na właściciela pojazdu, który nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wysokość kary zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj pojazdu i czas, przez który pojazd był nieubezpieczony. Kara może wynieść od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku, wysokość kar finansowych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych jest następująca:

  • Brak ważnej polisy OC przez okres od 1 do 3 dni – kara wynosi 1440 zł (wcześniej 1369 zł);
  • Jeśli pojazd nie był ubezpieczony przez okres od 4 do 14 dni – kara wynosi 3600
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]