„Czternastki” zostaną już na stałe. Będą jednak pewne zmiany

Świadczenie, znane jako 14. emerytura, miała być jednorazowa, jednak wypłacona została już dwukrotnie. Obecnie Senat prowadzi dalej ustawę, która zakłada, że „czternastka” wejdzie do systemu na stałe. Zmienią się jednak warunki

Fot. Pixabay

Jak informuje „Rzeczpospolita”, na ten moment Senat proceduje ustawę, która zakłada wprowadzenie 14. emerytury na stałe do polskiego systemu. Będzie ona przysługiwać w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jest to skierowane do osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 złotych.

Ponadto przysługuje w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 złotych, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 złotych.

Ustawa zakłada również możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Do dnia 31 października Rada Ministrów będzie określać wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano również, aby kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 złotych. W momencie gdy ta kwota będzie niższa, świadczenie nie będzie przyznawane.

Zgłoszono jednak podwyższenie progu, w celu objęcia najbardziej potrzebujących emerytów. Senator Magdalena Kochan zwróciła uwagę, że  od wypłaty pierwszych „czternastek” wzrosły ceny oraz koszty dziennego i miesięcznego utrzymania każdego emeryta.

Źródło: money.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]