Dofinansowanie do wakacji bądź urlopu. Trzeba jednak spełnić warunek

Tak zwane „Wczasy pod gruszą” były popularne w okresie PRLu. Pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę mogą starać się o dodatek pieniężny na wakacje lub urlop. Potrzebne jest jednak złożenie wniosku

Fot. Shutterstock

„Wczasy pod gruszą” są terminem oznaczającym dofinansowanie wypłacane przez ZUS, które można otrzymać zarówno do urlopu, pobytu w sanatorium jak i kolonii lub obozów dla dzieci. Mogą liczyć na dopłaty nawet przekraczające 2,2 tys. złotych, które wypłacane są według ściśle określonych zasad. Jednak nie w każdej firmie pracownicy mogą ubiegać się o taki dodatek. Środki na niego pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Oznacza to, że o te pieniądze mogą ubiegać się osoby zatrudnione w firmach, w których takie fundusze są utworzone.

Jak przewiduje prawo, taki obowiązek maja pracodawcy, którzy w swoich firmach zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa oraz wszyscy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Portal money.pl wyjaśnia, że dofinansowanie z ZFŚS może zostać przyznane do wielu celów, którymi są działalność kulturalno-oświatowa, działalność sportowo-rekreacyjna, właśnie wypoczynek („wczasy pod gruszą”), opieka nad dziećmi w przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych, pomoc finansowa lub pomoc na cele mieszkaniowe (np. remont).

Wysokość takiego świadczenia ustala się indywidualnie i zazwyczaj zależy od wysokości zarobków osoby ubiegającej się. W tym roku pracownik może otrzymać:

  • na pełny etat ‐ 1 662,97 zł,
  • na 3/4 etatu ‐ 1 247,23 zł,
  • na 1/2 etatu ‐ 831,49 zł,
  • na 1/4 etatu ‐ 415,74 zł;

Natomiast kwota ta wzrasta w przypadku uciążliwych warunkach pracy:

  • na pełny etat ‐ 2 217,29 zł,
  • na 3/4 etatu ‐ 1 662,97 zł,
  • na 1/2 etatu ‐ 1 108,65 zł,
  • na 1/4 etatu ‐ 554,32 zł;

Świadczenie to pracownik może otrzymać raz w roku. Aby je otrzymać należy wpierw wysłać wniosek urlopowy z załącznikami określonymi w regulaminie ZFŚS. Najkrótszy możliwy urlop przewiduje 14 dni kalendarzowych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]