Kontrolerzy w domach Polaków. Nieuczciwych czekają sankcje [23.06.2023]

Instytucja odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne w Polsce, znana jako ZUS, podjęła aktywne działania w celu walki z nieuczciwymi praktykami związanymi z wykorzystywaniem zwolnień lekarskich. Portal Money.pl podaje, że w okresie pierwszego kwartału obecnego roku, ZUS zrealizował ponad 117 tysięcy kontroli związanych z tym zagadnieniem. Z tych działań wynikło, że w blisko 7,8 tysiącach sytuacji, instytucja zdecydowała się zawiesić wypłaty zasiłków chorobowych.

Fot. Pixabay

Z danych opublikowanych na Money.pl wynika, że łączna kwota wstrzymanych zasiłków sięgnęła 6,8 miliona złotych. Co więcej, dla niemal 27 tysięcy osób zredukowano świadczenia, co przekłada się na sumę przekraczającą 38 milionów złotych.

Aby wykryć potencjalne oszustwa, ZUS stosuje szereg technik kontrolnych. Początkowo odbywa się selekcja jednostek, które zostaną poddane kontroli. W tym procesie ZUS wykorzystuje zgłoszenia od pracodawców oraz specjalnie opracowany algorytm, który pomaga w identyfikacji osób, które mogą nadużywać system, na przykład poprzez częste uzyskiwanie zwolnień lub zgłaszanie się do wielu lekarzy w celu uzyskania zwolnienia.

W ramach procedury kontroli, wybrane osoby są poddawane procesowi weryfikacji, który niekoniecznie musi obejmować osobiste wizyty w miejscach zamieszkania. Czasami wystarczające jest zbadanie aktywności na profilach mediów społecznościowych, gdzie osoby mogą nieświadomie dzielić się informacjami, które nie zgadzają się z ich deklarowanym stanem zdrowia.

ZUS monitoruje również postępowanie lekarzy, którzy mogą być zaangażowani w nieprawidłowości związane z wystawianiem zwolnień. Na przykład, analizuje się sytuacje, w których lekarze przez długi okres nie wystawiają zwolnień, a następnie w krótkim czasie wystawiają ich znaczną liczbę.

Należy podkreślić, że konsekwencje wykrycia oszustwa mogą być poważne. Można stracić prawo do świadczeń, być zmuszonym do zwrotu wcześniej wypłaconych środków, a nawet stracić zatrudnienie. W niektórych przypadkach mogą też być postawione zarzuty karne.

Działania te są odpowiedzią ZUS na próby wykorzystania systemu ubezpieczeń społecznych

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]