Kontrolerzy wkraczają do akcji! Kto podlega inspekcji i kto ryzykuje 8 lat pozbawienia wolności? [23.06.2023]

Obecnie trwają inspekcje mające na celu potwierdzenie zasadności przyznania dodatku na węgiel. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez „Rzeczpospolitą”, jednostki, które celowo podały nieprawdziwe informacje lub usiłowały oszukać system w celu uzyskania tego wsparcia, mogą być zagrożone karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Jak podaje „Rzeczpospolita”, przedstawiciele lokalnych władz, którzy otrzymali stosowne pełnomocnictwa, rozpoczęli już kontrole w miejscach zamieszkania, które aplikowały o dodatek na węgiel lub opał. Mają za zadanie zweryfikować, czy dane zawarte w dokumentacji przekazanej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) odpowiadają rzeczywistości, koncentrując się przede wszystkim na liczbie i typach używanych systemów grzewczych oraz rodzajach używanych paliw i ich zastosowaniu. Kontrole te odbywają się pod auspicjami lokalnych władz.

Wsparcie to jest skierowane do gospodarstw domowych, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania piece na paliwo stałe, kominki, piece kaflowe, ogrzewacze powietrza, kuchnie węglowe lub piece opalane węglem, brykietami lub pelletami zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Nie określono progu dochodowego, co wskazuje na to, że wsparcie może być przyznane również tym gospodarstwom, które już zakupiły paliwo. Wymogiem jest rejestracja lub zgłoszenie źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek na węgiel można było składać w wyznaczonych jednostkach samorządowych, podobnie jak to miało miejsce w przypadku dodatku osłonowego. Proces składania wniosków o przyznanie wsparcia na węgiel zakończył się 30 listopada 2022 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]