Od 1 lipca wprowadzone zostaną rekordowe kary! Nie zapominaj o tym istotnym obowiązku [23.06.2023]

Aby kierować pojazdem, kierowca musi spełnić szereg kryteriów. Kluczowe są posiadanie prawa jazdy, ważny przegląd techniczny samochodu i oczywiście samo auto. Konieczne jest także opłacenie ubezpieczenia samochodu. W związku z podwyżką płacy minimalnej, od 1 lipca kara za nieposiadanie ubezpieczenia OC stanie się szczególnie uciążliwa.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ubezpieczeń, instytucje takie jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) oraz Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, nakładają obowiązek zakupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC przez wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Podstawowym celem tej polisy jest zabezpieczenie przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

Skutki nieposiadania ubezpieczenia OC Brak OC może prowadzić do nałożenia na kierowcę kary pieniężnej. Kara ta może osiągać wartość kilku tysięcy złotych. Jeśli policja zatrzyma kierowcę i stwierdzi brak ważnej polisy OC, grzywna jest zazwyczaj nałożona na miejscu. Jeśli właściciel pojazdu jest zaangażowany w wypadek lub kolizję drogową i nie posiada ubezpieczenia OC, to ponosi całkowitą odpowiedzialność za koszty związane ze szkodami wyrządzonymi osobom trzecim. Może to obejmować koszty naprawy i opieki medycznej. Dodatkowo, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć dodatkowe kary finansowe na osobę, która nie posiada ważnej polisy OC. Wysokość kary zależy od różnych czynników, takich jak typ pojazdu i czas, przez który pojazd nie był ubezpieczony. Kara może wynieść od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Poniżej przedstawiamy więcej szczegółów. Surowe kary

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku, kary finansowe za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych wynoszą:

Nieposiadanie ważnej polisy OC przez okres od 1 do 3 dni – kara wynosi 1440 zł (wcześniej 1369 zł); Jeśli pojazd nie był ubezpieczony przez okres od 4 do 14 dni – kara wynosi 3600 zł (wcześniej 3490 zł); W sytuacji braku ubezpieczenia przez ponad 14 dni – kara wynosi 7200 zł (poprzednio 6980 zł).

Posiadanie polisy OC to nie tylko spełnienie wymogu prawnego, ale również istotna forma ochrony finansowej właściciela pojazdu. Brak tej polisy może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Dlatego tak ważne jest, aby być uważnym i regularnie opłacać składkę na OC, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i dodatkowych wydatków.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]