230 zł co miesiąc, bez podatku. Ta grupa otrzyma dodatek

Politycy pracują nad nowym dodatkiem dla ratowników i strażaków OSP, a także ratowników górskich. Chociaż ustawa została wprowadzono już w 2022 roku, politycy uznali, że wymaga nowelizacji.

Fot. Kraków w Pigułce

Trwają rozmowy nad nowelizacją ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Sejm przyjął już ustawę na mocy której strażacy i ratownicy OSP, a także ratownicy górscy dostaną świadczenie dodatkowe. Świadczenie ma być wypłacane, jako dodatek do emerytury, co miesiąc, aż do końca życia.

Ustawa trafiła do Senatu, który wprowadził poprawkę, zgodnie z którą środki będą zwolnione z podatku dochodowego. W związku z tym każdy beneficjent dostałby 230 zł.

Pierwotnie ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Nowelizacja zawiera jednak kilka istotnych zmian w tym przepisy, które mają poprawić sytuację beneficjentów i samych stowarzyszeń. Jedną z kluczowych zmian jest możliwość uczęszczania w akcjach osób powyżej 65 lat w formie kierowcy o ile posiadają one aktualne badania lekarskie dopuszczających ich do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Warunki otrzymania świadczenia

  • Świadczenie dostaną ratownicy i strażacy OSP oraz ratownicy górscy,
  • Wymagane jest osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla kobiet),
  • Regularne uczestnictwo w działaniach ratowniczych (przynajmniej raz w roku) przez minimum 25 lat przez mężczyzn oraz 20 lat przez kobiety.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]