Precyzujemy, kto jest uprawniony do otrzymania specjalnego dodatku w wysokości 652,10 zł od państwa 24.06.2023

Według informacji podanych przez portal Gazeta.pl, istnieje możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy w wysokości 652,10 zł przy spełnieniu określonych warunków.

Fot. Shutterstock

Osoby bezrobotne, aktywnie poszukujące pracy, mają prawo ubiegać się o dodatek aktywizacyjny w tej właśnie kwocie. Najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny informują, że stopa bezrobocia w kwietniu 2023 r. wyniosła 5,2%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy to 821,9 tys. osób.

Dodatek aktywizacyjny stanowi świadczenie skierowane do osób bezrobotnych, które otrzymują zasiłek i same znalazły zatrudnienie lub podjęły pracę na niepełny etat w miejscu wskazanym przez urząd.

Wypłata dodatku odbywa się poprzez urząd pracy, a jego celem jest zachęcenie bezrobotnych do kontynuacji aktywności zawodowej. Przywilej ten przysługuje wyłącznie osobom, które są uprawnione do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Aby zakwalifikować się do otrzymania dodatku, konieczne jest zarejestrowanie w urzędzie pracy i dostarczenie potrzebnych dokumentów. Dodatkowo, osoba starająca się o świadczenie musi wykazać, że była zatrudniona przez przynajmniej rok w okresie ostatnich 18 miesięcy. Możliwość przyznania świadczenia istnieje także w sytuacji, gdy kandydat jest zatrudniony na część etatu lub otrzymuje wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]