Bonus od ZUS: Osoby spełniające wymogi otrzymają dodatkowe 250 złotych miesięcznie! [25.06.2023]

Jeżeli byłeś nauczycielem zaangażowanym w tajne edukowanie podczas II wojny światowej, bądź udzielałeś nauki w języku polskim w szkołach polskich na obszarach III Rzeszy Niemieckiej lub dawnej Wolnej Miasta Gdańska przed 1 września 1939 r., istnieje możliwość, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyzna Ci specjalną dopłatę.

Fot. Pixabay

Jaka Jest Wartość Dopłaty i Kiedy Jest Aktualizowana?

Kwota dopłaty za tajne nauczanie jest korygowana w zależności od wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Zmiany w kwocie dopłaty wchodzą w życie od miesiąca, w którym następuje waloryzacja. W 2023 roku, wartość tej dopłaty wynosi 256,44 zł.

Co Powinieneś Wiedzieć, Jeśli Kwalifikujesz Się do Otrzymania Więcej Niż Jednej Dopłaty?

Jeśli kwalifikujesz się zarówno do otrzymania dopłaty kombatanckiej, jak i dopłaty za tajne nauczanie, masz możliwość wyboru jednej z nich – tej, która ma wyższą wartość lub której udzielenie bardziej Ci odpowiada. Decyzja należy do Ciebie.

Zaleca się, aby zgłosić się z dokumentami jak najszybciej po uzyskaniu stosownego zaświadczenia. W przypadku złożenia wniosku później, prawo do dopłaty zacznie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Dopłata jest przyznawana zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189, z późniejszymi zmianami).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]