Ostrzeżenie dla właścicieli zwierząt: Niezrealizowanie tego obowiązku może wiązać się z mandatem w wysokości 1000 zł!

Posiadanie zwierząt domowych dostarcza wielu osobom nie tylko przyjemności, ale także radości. Jednakże, posiadanie pupila niesie za sobą nie tylko korzyści, ale i obowiązki. Brak odpowiedniej staranności może prowadzić do nałożenia surowych kar finansowych na właściciela.

Fot. Pixabay

Osoby, które mają zwierzęta domowe, powinny być świadome swojego obowiązku zapobiegania sytuacjom, w których ich podopieczni mogą stanowić niebezpieczeństwo dla innych. W tym tekście przyjrzymy się prawnym skutkom nierozważnego postępowania podczas opieki nad zwierzęciem.

Posiadanie zwierząt domowych to nie tylko źródło radości i towarzyszenie. To także wielka odpowiedzialność. Zaniedbanie małych detali może mieć poważne konsekwencje, zarówno dla zwierzęcia, jak i dla jego opiekuna.

Ta kwestia jest uregulowana w artykule 77 Kodeksu Wykroczeń:

Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

§ 1.
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2.
Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]