Program wsparcia finansowego: Przyznawanie do 1300 zł! Kryteria kwalifikacji i procedura ubiegania się o świadczenie [25.06.2023]

Komisja Sejmowa ds. Polityki Społecznej i Rodziny wyraziła zielone światło dla nadchodzącego programu wsparcia skierowanego do osób w potrzebie. Rządowy projekt ustawy definiuje wielkość świadczenia oraz kategorię osób, które będą kwalifikować się do otrzymania tej pomocy.

Fot. Pixabay

Z dostępnych informacji wynika, że planowane świadczenie może osiągnąć wartość do 1300 złotych miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że ta kwota jest zawarta w projekcie ustawy i może ulec modyfikacji w trakcie procesu legislacyjnego.

Projekt ustawy wskazuje, że świadczenie będzie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, wymagających wsparcia społecznego. Konkretne kryteria kwalifikacyjne zostaną wypracowane w ramach regulacji wykonawczych ustawy.

Wartość przyznanej pomocy będzie uzależniona od wielkości renty socjalnej, która po ostatniej waloryzacji wynosi 1588,44 złotych brutto miesięcznie w 2023 roku.

Świadczenie będzie przyznawane w oparciu o stopień zapotrzebowania na wsparcie, i będzie wynosić od połowy renty socjalnej do maksymalnie jej dwukrotnej wartości.

Wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności będą podejmować decyzje w sprawie określenia poziomu potrzeby wsparcia, opierając się na wnioskach złożonych przez osoby niepełnosprawne.

Aby skorzystać ze świadczenia, osoba niepełnosprawna musi uzyskać wynik oceny potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów, a w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia – co najmniej 1 punkt.

Ustawa przewiduje, że różne grupy osób niepełnosprawnych będą miały prawo do otrzymywania świadczenia w kolejnych latach, w zależności od liczby punktów uzyskanych w ocenie potrzeby wsparcia. Od 2024 roku, pierwszeństwo w otrzymywaniu świadczenia będą miały osoby z najwyższą liczbą punktów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]