Urzędy skarbowe rozpoczynają wszechstronną inspekcję: Kontrola dotknie podatników! [25.06.2023]

Obecnie, kontrole podatkowe odbywają się selektywnie, a inspektorzy mają możliwość wglądu w konta bankowe podatników, co ułatwia procedurę inspekcji. Niemniej jednak, począwszy od połowy następnego roku, trudno będzie uniknąć takiej kontroli. Co więcej, pewne dane przedsiębiorców już teraz są zbierane i poddawane analizie.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Niebawem Urzędy Skarbowe będą mogły analizować dane każdej firmy i przedsiębiorcy bez konieczności odwiedzania ich siedzib. Ponadto, już wprowadzono nowe przepisy dotyczące osób korzystających z platform handlu internetowego, takich jak Allegro, OLX czy Vinted, do sprzedaży produktów.

Nowy system nadchodzi. Obawiają się wszyscy, nie tylko ci nieuczciwi.

Zmiany w prawie mają na celu wzmocnienie systemu podatkowego. Od 1 lipca 2024 roku, będzie obowiązywał Krajowy System e-Faktur (KSeF). Ten system, działający na poziomie krajowym, służy do tworzenia, przechowywania i wysyłania elektronicznych faktur. Jak podano na stronie projektu, „W praktyce oznacza to bardziej efektywną analizę i weryfikację przez organy podatkowe, co powinno utrudnić działania nielegalne i nadużycia”.

Jednak, aby skorzystać z KSeF, konieczne jest zainstalowanie specjalnego oprogramowania, a wszelkie nieprawidłowości w fakturach mogą skutkować nałożeniem kar przez urząd skarbowy. Są też surowe sankcje za wystawianie faktur poza systemem KSeF. Według informacji zamieszczonych na money.pl, kary mogą wynieść 100% wartości podatku zawartego w fakturze lub 18,7% wartości całkowitej faktury.

Eksperci uważają, że istnieje ryzyko nałożenia kar na przedsiębiorców, np. za błędy techniczne, które uniemożliwią prawidłowe wystawienie faktury lub doprowadzą do błędów.

Firmy takie jak Volvo Polska oraz Amerykańska Izba Handlowa, cytowane przez money.pl, wyrażają obawy o potencjalne obciążenia, które nowy system może wprowadzić dla przedsiębiorców.

To nie koniec. Platformy takie jak Allegro, Vinted, czy OLX już muszą zbierać dane.

Nowo wprowadzone regulacje nakładają na platformy handlu elektronicznego, takie jak Allegro, Vinted i OLX, obowiązek zgłaszania i rejestrowania sprzedawców przekraczających określony limit liczby transakcji lub wartości sprzedaży. Jest to efekt unijnej dyrektywy DAC7, którą Polska musiała wprowadzić. W praktyce oznacza to, że osoby sprzedające towary przez Internet na dużą skalę, powinny zarejestrować działalność gospodarczą i płacić podatki od swoich dochodów. Dzięki temu, sprzedaż każdego sprzedawcy, wraz z informacjami o tym, co, komu i za ile sprzedał, jest dokumentowana.

Oczywiście, nie oznacza to, że nie można sprzedawać na tych platformach np. swoich niepotrzebnych ubrań. Obowiązek raportowania nie dotyczy sprzedawców, którzy w ciągu roku zawarli mniej niż 30 transakcji lub nie przekroczyli kwoty 2 tys. euro.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]