ZUS przekształca 500 plus na pomoc rzeczową w wielu przypadkach – oto ich liczba 25.06.2023

Zapytano ekonomistę Rafała Mundrego, ile razy Zakład Ubezpieczeń Społecznych musiał zamienić świadczenie 500 plus na pomoc rzeczową w przypadkach, gdy pieniądze były wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem.

Fot. Shutterstock

Zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczenia 500 plus, jeśli beneficjent „marnotrawi wypłacane mu świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, należne świadczenie wychowawcze w całości lub częściowo jest przekazywane mu przez kierownika ośrodka pomocy społecznej lub dyrektora centrum usług społecznych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług”.

Rafał Mundry skierował pytanie do ZUS dotyczące liczby przypadków, w których pieniądze ze świadczenia były marnotrawione. Okazało się, że takich przypadków nie jest zbyt wiele. W okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja bieżącego roku, czyli w ciągu ostatniego roku, wykryto 65 rodzin, w których zastosowano zamianę na pomoc rzeczową.

W przyszłym roku świadczenie 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus. Świadczenie będzie nadal przyznawane na dotychczasowych zasadach, czyli bez uwzględniania kryterium dochodowego i dla każdego dziecka.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]