Nowe możliwości dla budżetu domowego: Zwiększenie wartości popularnego dodatku finansowego [26.06.2023]

Po ostatniej rewizji, kwota dodatku przeznaczonego dla sierot zupełnych wynosi obecnie 553,30 zł miesięcznie. Każdy, niezależnie od wieku, może starać się o ten dodatek, nawet jeśli nie żyje matka i tożsamość ojca jest nieznana.

Fot. Shutterstock

Można złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika w placówce opieki rodzinnej. Niezbędne dokumenty to:

  • Formularz wniosku o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej,
  • Dokumenty potwierdzające daty śmierci rodziców,
  • Dokument potwierdzający śmierć matki oraz akt urodzenia bez informacji o ojcu.

Jeśli otrzymujesz świadczenie rodzinne z tytułu renty i obydwoje rodzice nie żyją, masz prawo do dodatku dla sieroty zupełnej.

Dodatkowo, jeśli pobierasz rentę rodziną po zmarłej matce i nie jest znana tożsamość ojca, także możesz ubiegać się o ten dodatek.

Kwota dodatku nie zmienia się w trakcie roku, ale jest waloryzowana każdego roku (wraz z rentą rodziną).

Należy pamiętać, że dodatek jest przyznawany każdej osobie spełniającej kryteria, niezależnie od liczby osób, które mogą być uprawnione do tego samego świadczenia.

Zmiana została wprowadzona na podstawie Artykułu 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504.).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]